15 Απρ 2016

Ερώτηση προς το Δημ. Συμβούλιο για το Δημ. Κολυμβητήριο

Ερώτηση προς το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου και κάθε αρμόδιο κατέθεσε ο δημοτικής σύμβουλος της παράταξής μας Γιάννης Κορομπίλης, προκειμένου να του χορηγηθεί αντίγραφο του κανονισμού λειτουργίας καθώς και να ενημερωθεί γραπτώς για τα παρακάτω θέματα που αφορούν στη λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου «Μιχάλης Μανιός»:
1. Ποια είναι η μέγιστη δυναμικότητα χρηστών που μπορεί να εξυπηρετήσει;
2. Ποιος είναι ο αριθμός των χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι και ποιο το συνολικό μηνιαίο έσοδο για τον Δήμο; 
3. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την παιδική πισίνα και για ποιον λόγο;
4. Πόσα προγράμματα του Δήμου είναι ενεργά αυτήν τη στιγμή και πόσοι γυμναστές απασχολούνται σε αυτά;
5. Πόσοι «μαθητές» συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά και πόσα τμήματα έχουν σχηματιστεί (βάσει αναλυτικών καταστάσεων);
6. Υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι που προσφέρουν προγράμματα εντός του κολυμβητηρίου; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί, πόσες ώρες εβδομαδιαίως και πόσο χώρο της πισίνας καταλαμβάνουν και ποιο είναι το ακριβές αντίτιμο που λαμβάνει ο Δήμος από αυτούς;