14 Φεβ 2017

Της Ερμού τα κάγκελα

Ερώτηση προς το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και με κοινοποίηση προς κάθε αρμόδιο, υπόβαλε ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού μας Γιάννης Κορομπίλης με θέμα την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων προστασίας των στηλών φωτισμού στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
Η ερώτηση του κ. Κορομπίλη έχει ως εξής: "Τις προηγούμενες ημέρες τοποθετήθηκαν ειδικά σιδερένια κιγκλιδώματα γύρω από τις στήλες φωτισμού που υπάρχουν στους πεζοδρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης. Τα συγκεκριμένα κιγκλιδώματα προφανώς τοποθετήθηκαν με στόχο οι στήλες αυτές να προστατευθούν από τα συνεχή χτυπήματα που έχουν παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες. Παρόλα αυτά, πέραν του αισθητικού αποτελέσματος που είναι αντικειμενικά κακό, το υλικό κατασκευής αυτών, οι έντονες γωνίες που φέρουν, καθώς και το ύψος τους, τις καθιστούν επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των πεζών. 
Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τη διαδικασία με την οποία αποφασίστηκε η τοποθέτησή τους, αλλά κυρίως πως επελέγησαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Θεωρώ πως είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους με διαφορετικού υλικού κιγκλιδώματα, ώστε να διασφαλιστεί πρωτίστως η ασφάλεια των πολιτών που διέρχονται από το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης"