8 Αυγ 2015

Η συμβολή του Συνδυασμού μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου

Η θέσεις μας στον τοπικό τύπο (Αμαρυσία 8/8/15)
Η δημοτική παράταξη «Μαρούσι η πόλη μας», κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου περιόδου 2015-2019, εκπροσωπήθηκε από το δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Κορομπίλη, ο οποίος  προχώρησε στην παρακάτω τοποθέτηση:
Είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη συζήτηση για την έγκριση του σχεδίου, όπως μας κοινοποιήθηκε από την διοίκηση, ότι η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος εκ μέρους των Δήμων, μοιάζει να γίνεται με τρόπο που να ικανοποιεί απλά τις απαιτήσεις του νόμου, αφού αποτελεί προαπαιτούμενο για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνταξη του προϋπολογισμού.
Η δική μας άποψη, είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πραγματικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης αποδοτικών δράσεων για την επόμενη τετραετία.
Είναι προφανές, ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη χρονική περίοδο για τη χώρα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα κληθεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Έτσι και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.
Τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν ήδη, αλλά και αυτά που θα έρθουν με την υπογραφή του νέου μνημονίου, θα επιφέρουν σταδιακά ισχυρό πλήγμα σε σημαντική μερίδα της κοινωνίας, που ενδεχομένως θα φτάσει στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης.
Ως Δήμος οφείλουμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων με σεβασμό στην ατομική αξιοπρέπεια.
Έτσι προτείνουμε:
1. Αναβάθμιση υπηρεσιών στα σχολεία όπως:
Α. η επέκταση των ωρών που μπορούν να μένουν τα παιδιά στο σχολείο
Β. η παροχή πρωινού και γεύματος
Γ. η βοήθεια στην προετοιμασία των μαθημάτων
2. Διεύρυνση ωραρίου και αύξηση ημερών λειτουργείας των Κ.Α.Π.Η με δυνατότητα παροχής γευμάτων σε χαμηλές τιμές για τα μέλη.
3. Μείωση των τελών ταφής για τους δημότες, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους, (π.χ. στην Κηφισιά που από 650 ευρώ πήγε στα 300 και στο Χαλάνδρι που από 800 ευρώ,  περίπου, πήγε στα. 500). Παράλληλα προτείνουμε την αύξηση, όταν κρίνεται αναγκαίο, του αριθμού των δόσεων αποπληρωμής από 6 που είναι σήμερα, σε 9, ή 12.
4. Αύξηση δρομολογίων  Δημοτικής Συγκοινωνίας με στόχους:  την καλύτερη σύνδεση όλων των περιοχών με το εμπορικό κέντρο, καθώς και τον περιορισμό χρήσης των ΙΧ από τους πολίτες.
5. Διεύρυνση χρήσης της Artemis Card, ενδεχομένως και με την δυνατότητα συστήματος πόντων, με αύξηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και των παροχών.
6. Στο παραπάνω θα μπορούσε να βοηθήσει και η δημιουργία τοπικού καταναλωτικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα προσφέρει διπλό όφελος, τόσο στη βοήθεια αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας, όσο και στο να ενισχυθεί η κατανάλωση στις επιχειρήσεις εντός του Δήμου, που έχουν υποστεί πλήγμα στο τζίρο τους εξαιτίας των εμπορικών κέντρων.
Συνεχίζοντας στο θέμα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, πέραν των παραπάνω για τα εμπορικά καταστήματα, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές κινήσεις ενίσχυσης με ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να αποφύγουμε αμφιβόλου ποιότητας και αποτελέσματος προγραμμάτων τύπου ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ. Έτσι προτείνουμε:
1. Δημιουργία Γραφείου Απασχόλησης – Εκπαίδευσης: 
a. Δημιουργία βάσης βιογραφικών δημοτών και συνεργασία με τις πολλές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στην πόλη, με στόχο την προώθηση του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού.
b. Ενημέρωση των πολιτών για προγράμματα εκπαίδευσης και ευκαιρίες απασχόλησης ή επιχειρείν.
c. Πραγματοποίηση σεμιναρίων.
2. Ίδρυση «θερμοκοιτίδας» για νέες επιχειρήσεις από τον Δήμο, όπου δημότες με κάποια επιχειρηματική ιδέα, θα μπορούν για ένα χρονικό διάστημα δυο ετών να προσπαθήσουν να την καταστήσουν βιώσιμη επιχείρηση, η οποία θα εξέλθει πλέον αυτόνομη στην αγορά. Εντός αυτής θα προσφέρονται βασικές υπηρεσίες χωρίς κόστος, ενώ υπάρχουν πολλά εγχώρια και διεθνή παραδείγματα επιτυχημένων «θερμοκοιτίδων»
Σε επίπεδο αστικού και φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για:
1. Περιορισμό της χρήσης του Αμαρουσίου ως Υπερτοπικό Κέντρο, γεγονός το οποίο άλλαξε τη φυσιογνωμία του προαστίου και έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
2. Μη περαιτέρω αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
a. Εκσυγχρονισμός του στόλου των οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας με καινούρια, φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας και η αύξηση των δρομολογίων με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των ΙΧ.
b. Περαιτέρω δημιουργία διαδρομών ποδηλάτου με ΣΥΝΔΕΣΗ τους, όμως με σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.
c. Δημιουργία πράσινων διαδρομών με προτεραιότητα τις υφιστάμενες περιοχές πρασίνου.  
3. Εκπόνηση σοβαρών κυκλοφοριακών μελετών και μελετών βιώσιμης κινητικότητας, οι οποίες είναι αδύνατο να περιορίζονται στα όρια του δήμου, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τους όμορους Δήμους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Όσον αφορά την εσωτερική διοικητική λειτουργία του Δήμου, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του, με αποδοτικότερες και γρηγορότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Προτείνουμε:
1. Σοβαρή εσωτερική αναδιανομή υπαλλήλων, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο υπεραπασχόλησης κάποιων υπηρεσιών και υποαπασχόλησης άλλων. Μέσω αυτής της αναδιανομής, θα γίνουν πλέον σαφείς και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ελλείψεις σε προσωπικό ανά ειδικότητα, ενώ θα βελτιωθεί και η απόδοση των υπηρεσιών.
2. Ευελιξία σε προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων, όταν προκύπτουν περιπτώσεις έντονων και έκτακτων αναγκών.   
3. Κατάρτιση οργανογράμματος και διαδικασιών βάσει προτύπου ISO.
4. Ορθολογικά εφαρμοσμένη διεύρυνση του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνσης των αρμοδίων υπαλλήλων, ώστε επιτέλους να υπάρξει προσαρμογή με τις ανάγκες της αγοράς και του σύγχρονου τρόπου ζωής των πολιτών.
5. Ηλεκτρονική διασύνδεση του συνόλου των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Θεωρούμε δεδομένο, ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα διατεθούν σημαντικά κονδύλια στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ, τόσο από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., όσο και από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
6. Ενίσχυση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου, αλλά και των εταιρειών του Δήμου με στελέχη, που θα μπορέσουν να καταστήσουν τον Δήμο μας, ως έναν από τους πρώτους σε απορρόφηση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων,  αλλά κυρίως πρωτοπόρο σε επίπεδο υλοποίησης σοβαρών και καινοτόμων έργων βάσει και της διεθνούς εμπειρίας.
Οι περισσότερες από τις παραπάνω προτάσεις θεωρούμε ότι μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση των οικονομικών του Δήμου μέσω:
1. Της ουσιαστικής βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του Δήμου.
2. Της προσεκτικότερης κατάρτισης μελετών που αφορούν έργα προς προκήρυξη, στις οποίες θα περιέχονται πραγματικές τιμές αγοράς και έτσι θα μειώνεται στο ελάχιστο η δυνατότητα έκπτωσης των εργολάβων που θα λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς.
3. Της εκμετάλλευσης στο μέγιστο δυνατό των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που πραγματοποιούν οι πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της πιθανής ανθρωπιστικής κρίσης.
4. Της απορρόφησης κονδυλίων από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν σε μια ευρεία γκάμα διαφορετικών αναγκών.
Σε δράσεις και κινήσεις όπως οι παραπάνω, αλλά και άλλες που ενδεχομένως προταθούν και έχουν θετικό αντίκτυπο για την πόλη και τους πολίτες, εμείς ως παράταξη θα είμαστε θετικοί και θα προσπαθούμε συνεχώς να συνεισφέρουμε. 
Έχουμε αποδείξει ότι δεν εγκλωβιζόμαστε σε μια στείρα και με παρωπίδες αντιπολίτευση, αλλά ασκούμε  ουσιαστικό και εποικοδομητικό έλεγχο.
Γιάννης Κορομπίλης
Δημοτικός σύμβουλος