16 Ιουν 2015

Χέρι στα αποθεματικά των δήμων βάζει η κυβέρνηση

Κ. Βλάχος
"Η κυβέρνηση, εντελώς αιφνιδιαστικά  και χωρίς να ενημερώσει το σύνολο της Αυτοδιοίκησης βάζει χέρι και μάλιστα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στα ταμειακά διαθέσιμα δήμων, περιφερειών και άλλων δημοσίων οργανισμών.
Αυτές οι ενέργειες θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω  οικονομική αποδυνάμωση των δήμων που ουσιαστικά είναι αυτοί που βάζουν πλάτη με την κοινωνική πολιτική και τις δράσεις τους προκειμένου να αναχαιτίσουν την ανθρωπιστική κρίση.
Καταγγέλλουμε τις μονομερείς αυτές πράξεις και ζητούμε να μην προχωρήσει καμία δέσμευση ταμειακών διαθέσιμων και αποθεματικών καθώς ο χώρος της Αυτοδιοίκησης είναι ο μόνος που έχει μειώσει δραστικά τις δαπάνες του και ταυτόχρονα έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες ( ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι κλπ) να στηρίξει με κάθε τρόπο την ελληνική οικογένεια που δοκιμάζεται από την κρίση"